DIVULGACIÓN / XORNADA INFORMATIVA DO PROXECTO DE VIXILANCIA 2019-2020

Co fin de cumprir co disposto no artigo 5-2-3º da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental – DOGa núm 91 do 14/05/2020) coa que se sufraga unha parte importante do Servizo de Gardapescas da nosa confraría, e ante a imposibilidade de realizar unha xornada presencial de divulgación para os socios por mor das actuais restricións consecuencia da pandemia COVID, pubícase para o xeral coñecemento cartel informativo das actividades e recursos da vixilancia da confraría relativo ás axudas percibidas.

Divulgacion socios axuda 2019-2020

 

Publicado en Noticias.