Relación de ayudas concedidas

Proxecto Importe axuda Obxectivo Entidade
EMBARCACIÓN VIXILANCIA INTERIOR DA RÍA DE PONTEVEDRA”Anualidade 2020 16.933,81 Construción e dotación dunha embarcación destinada á vixilancia na ría de Pontevedra.Anualidade 2020 Casco e ponte CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)Grupo de Accion do Litoral GALP-6 Ría de Pontevedra
EMBARCACIÓN VIXILANCIA INTERIOR DA RÍA DE PONTEVEDRA” (GALP6-145)Anualidade 2021 38.448,49 Construción e dotación dunha embarcación destinada á vixilancia na ría de PontevedraAnualidade 2021 Motor, equipo de navegación e mesa clasificadora CONSELLERÍA DO MARCONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)Grupo de Acción do Litoral GALP-6 Ría de Pontevedra

PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2020F – 021)

44.682,00

Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán

CONSELLERÍA DO MARFinanciado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)

PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2019F – 013)

43.560,00

Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán

CONSELLERÍA DO MARFinanciado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)

SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2020 20.811,46 Equipamentos portuarios, básculas, reparación control marisqueo, caixa isotérmica camión e medidas de seguridade oficinas COVID19 Deputación Provincial de Pontevedra
III Programa Marco de Responsabilidade Social Corporativa de Ence para o ano 2019 60.000,00 Contratación de persoal para o Servizo de vixilancia e os servizos administrativos e de xestión. ENCE, Energía y Celulosa, S.A.