Relación de ayudas concedidas

Proxecto Importe axuda Obxectivo Entidade
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2023. 8.601,36 Melloras estruturais no posto de control, GPS para xeorreferenciación dos bancos marisqueiros, teléfono ruxerizado para control de marisqueo in situ, mobiliario oficina e melloras na embarcación da confraría. Deputación Provincial de Pontevedra
IV PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE PARA O ANO 2023 60.000,00 Sostemento da actividade administrativa e de servizos ao colectivo da pesca e do marisqueo da ría de Pontevedra; mellora das instalacións da sede social da Confraría de Pescadores de Lourizán, coa renovación dos aseos do edificio. ENCE, Energía y Celulosa, S.A.
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2022. 26.584,06 Reparación e substitución da cuberta do edificio da sede social, adquisición de elementos de pesaxe para o marisqueo a pé e mellora das condicións laborais do colectivo cun toldo para o posto de control, cabaletes para limpeza de aparellos de pesca dos armadores e mellora da iluminación cun luminarias LED na sala de xuntas da entidade. Deputación Provincial de Pontevedra
RECUPERACIÓN DA ESTRUTURA SEDIMENTARIA E A BIODIVERSIDADE EN ZONAS ENLODADAS DO BANCO MARISQUEIRO DE PRACERES 20.400,00 Recuperación da estrutura sedimentaria e a biodiversidade en zonas enlodadas do Banco de marisqueo a Pe de Placeres (PO 022) da Confraría de Lourizán. CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)
APORTACIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA BABOSA NO BANCO MARISQUEIRO A FLOTE DE PRACERES 12.000,00 Mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción. CONSELLERÍA DO MAR Financiado ao 100% con fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia
SUBVENCIÓNS ÁS CONFRARÍAS DE PESCADORES E ÁS AGRUPACIÓNS DE MARISCADORES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2021 12.432,10 Adquisición de elementos informáticos e de comunicación, climatización da sede social, vestiario de gardapescas e persoal do control de marisqueo, aspirador de líquidos e varanda de seguridade para o control de marisqueo a pé, báscula para sector de marisqueo a flote, contedores para aparellos sector da pesca e material de seguridade e sanitario para a embarcación da vixilancia. Deputación Provincial de Pontevedra
PROXECTO COLECTIVO PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NAS INSTALACIÓNS PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE LOURIZÁN (PE209G - 2021 – 13) 4.280,00 Adquisición de dúas transpaletas para o posto de control do marisqueo a pé e para o centro de descarga de produtos da pesca da Confraría de Lourizán. CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)
PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN (PE209C - 2021F – 024)Anualidades 2021, 2022 e 2023 102.988,44 Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán. CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)
REBAIXE DO LOMBO DE AREA DO BANCO MARISQUEIRO DE PRACERES-LOURIZÁN 37.400,00 Recuperar zonas improdutivas do marisqueo a pé, pola acreción de áridos. CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)
APORTACIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA BABOSA NO BANCO MARISQUEIRO DE OS CANTÍS 15.000,00 Repoboar con especies autóctonas bancos marisqueiros a flote. CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)
EMBARCACIÓN VIXILANCIA INTERIOR DA RÍA DE PONTEVEDRA”Anualidade 2021 38.448,49 Construción e dotación dunha embarcación destinada á vixilancia na ría de Pontevedra.Anualidade 2021 Regala, instalación eléctrica, motor fóraborda, equipamentos de navegación e clasificadora. CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)Grupo de Acción do Litoral GALP-6 Ría de Pontevedra
EMBARCACIÓN VIXILANCIA INTERIOR DA RÍA DE PONTEVEDRA”Anualidade 2020 16.933,81 Construción e dotación dunha embarcación destinada á vixilancia na ría de Pontevedra.Anualidade 2020 Casco e ponte CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)Grupo de Accion do Litoral GALP-6 Ría de Pontevedra

PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2020F – 021)

44.682,00

Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán

CONSELLERÍA DO MARFinanciado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)

PROXECTO DE OPERACIÓNS DE SALVAGARDA DO MEDIO MARIÑO ESTABLECENDO CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS ZONAS DE PESCA DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2019F – 013)

43.560,00

Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán

CONSELLERÍA DO MARFinanciado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)

III Programa Marco de Responsabilidade Social Corporativa de Ence para o ano 2019 60.000,00 Contratación de persoal para o Servizo de vixilancia e os servizos administrativos e de xestión. ENCE, Energía y Celulosa, S.A.