5 NOVOS PERMEX DE MARISQUEO A PÉ

A Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo veu de publicar en data 08/06/2022 Resolución do 8 de xuño de 2022 da xefa territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé da Confraría de Lourizán.

Nesta resolución se conceden 5 novas prazas para o marisqueo a pé. Concédenselle aos interesados 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte da data de publicación (08/06/2022) para presentar a documentación requirida na Resolución (ata o 30/06/2022).

RESOLUCIÓN CONSELLERÍA

Publicado en Noticias.