DIVULGACIÓN / XORNADA INFORMATIVA DO PROXECTO DE VIXILANCIA 2020-2021

Co fin de cumprir co disposto no artigo 5-2-i) da ORDE do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental– (DOGa núm 92 do 13/05/2020) coa que se sufraga unha parte importante do Servizo de Gardapescas da nosa confraría, publícase para o xeral coñecemento dos afiliados e público en xeral, cartel informativo das actividades e recursos da vixilancia da confraría relativo ás axudas percibidas.

Divulgacion socios axuda 2020-2021

Publicado en Noticias.