A Confraría de Pescadores de Lourizán remata un proxecto de rexeneración do banco dos Praceres.

O pasado mes de setembro a confraría rematou un proxecto de rexeneración consistente no rebaixe mediante técnicas de dragaxe dun gran lombo de area ubicado no centro do banco marisqueiro de Praceres-Lourizán.

O dito lombo resultaba improdutivo para os mariscadores pola elevada cota que acadara por mor da sucesiva acreción de áridos motivada polos cambios na dinámica das correntes producida por diferentes modificacións realizadas sobre o medio, nomeadamente nas escolleiras de canalización do río Lérez.

A presente actuación vai permitir mellorar as condicións laborais e económicas do colectivo de marisqueo a pé da ría de Pontevedra, composto por 468 persoas, e foi subvencionado pola Consellería do Mar con Fondos FEMP por un importe de 37.400 €.

 

 

Publicado en Noticias.