A Confraría de Pescadores de Lourizán, beneficiaria do IV Plan Social de ENCE

A Confraría de Pescadores de Lourizán e a empresa ENCE asinaron en data 17/08/2023 un contrato de patrocinio dentro da IV convocatoria do programa marco de responsabilidade social corporativa de ENCE.

A dita colaboración pretende o afianzamento do desenvolvemento socioeconómico do sector pesqueiro e marisqueiro da ría de Pontevedra, tendo como obxectivo o sostemento da actividade administrativa e de servizos ao colectivo da pesca e do marisqueo da ría de Pontevedra, así como a mellora das instalacións da sede social da Confraría de Pescadores de Lourizán, coa renovación dos aseos do edificio.

Para o dito contrato de patrocinio, ENCE destinou un importe de 60.000 € a repartir entre o exercicio 2023 e 2024. Estes importes permitirán reducir os custes de mantemento da organización sobre a masa social da entidade, repercutindo positivamente e de modo directo sobre os afiliados este aforro, garantindo un servizo de calidade e unhas melloras nas instalacións da entidade.

 

#enceplansocialpontevedra

Publicado en Noticias.