POSTA EN FUNCIONAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO PESAXE NO POSTO DE CONTROL

En data 25 de novembro de 2019, entrou en servizo o novo sistema informatizado de control das pesaxes do colectivo de marisqueo a pé.

Este novo sistema permitirá axilizar e modernizar o proceso do marisqueo a pé, coa implantación das novas tecnoloxías da información e da comunicación.

Publicado en Noticias.