Relación de ayudas concedidas

Proxecto Importe axuda Obxectivo Entidade
PROXECTO DE SALVAGARDA E VIXILANCIA DO MEDIO MARIÑO NOS BANCOS MARISQUEIROS DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2017F – 031) Anualidade 2017-2018 43.560,00 Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)
PROXECTO PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NA LONXA DE CAMPELO MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS, LUGARES DE DESEMBARQUE E LONXAS QUE MELLOREN AS CONDICIÓNS DE TRABALLO(PE209D/17-18) 27.650,00 Dotación de elementos de carretaxe e movemento de cargas na lonxa da confraría de pescadores CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP) 75% e Estado Membro 25%
AXUDA PARA CONFRARÍAS DE PESCADORES, FEDERACIÓNS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS PARA ACTIVIDADE E INVESTIMENTOS NO ANO 2018 4.688,46 Melloras na embarcación da vixilancia en seguridade, dotación de uniformidade ao servizo de vixilancia e básculas DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
PROXECTO DE XESTIÓN PARA O SOSTEMENTO DA ACTIVIDADE MARISQUEIRA E DA PESCA ARTESANAL NA RÍA DE PONTEVEDRAII PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE PARA O ANO 2018 60.000,00 Contratación de persoal administrativo, gastos de funcionamento e adquisición de diversos elementos de inmobilizado ENCE – Energía y Celulosa, S.A.
PROXECTO DE SALVAGARDA E VIXILANCIA DO MEDIO MARIÑO NOS BANCOS MARISQUEIROS DA CONFRARÍA DE LOURIZÁN(PE209C - 2018F – 011) Anualidade 2018-2019 43.560,00 Salvagarda, control e vixilancia dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Lourizán CONSELLERÍA DO MAR Financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo da Pesca (FEMP)